Nawigacja

O Kampanii

STÓJ. POMYŚL. POŁĄCZ. jest polską wersją międzynarodowej kampanii STOP. THINK. CONNECT.™, mającej na celu zwiększanie poziomu świadomości społecznej i promowanie bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni.

 

Inicjatywa STOP. THINK. CONNECT.™ powstała w 2010 roku. Zrzesza ona prywatnych przedsiębiorców, organizacje non-profit oraz instytucje rządowe pod przewodnictwem Anti-Phishing Working Group (APWG) oraz National Cyber Security Alliance (NCSA).

Inicjatywę w Polsce koordynuje zespoł CERT Polska znajdujący się w strukturze Państwowego Instytutu Badawczego NASK.Hasło kampanii

  • STÓJ: Zanim skorzystasz z Internetu, dowiedz się jak być bezpiecznym w sieci oraz unikać potencjalnych zagrożeń.
  • POMYŚL: Poświęć chwilę, aby upewnić się, że droga do wirtualnego świata jest bezpieczna. Sprawdź, czy nie wyświetlają się komunikaty ostrzegawcze. Korzystaj z sieci z rozwagą, pamiętając nie tylko o sobie, ale i o Twoim otoczeniu.
  • POŁĄCZ: Ciesz się możliwościami, jakie daje bezpieczne korzystanie z Internetu.Cele kampanii

  •  Podnoszenie poziomu świadomości społecznej w obszarze cyberbezpieczeństwa poprzez informowanie o zagrożeniach i sposobach radzenia sobie z nimi.
  •  Promowanie zachowań służących poprawie bezpieczeństwa internautów, ich rodzin i otoczenia.
  •  Kształtowanie odpowiedzialnych postaw wszystkich użytkowników sieci.
  •  Zaangażowanie sektora publicznego i prywatnego w działania promujące cyberbezpieczeństwo.
  •  Budowanie środowiska sprzyjającego wymianie dobrych praktyk i edukacji z zakresu cyberbezpieczeństwa.

 

 

 

POZNAJ DOBRE PRAKTYKI

do góry